شهید حسن شاه بختی

زندگی نامه غلامحسین شاه بختی در سال ۱۳۳۷ در اشتهارد کرج از خانواده ای مذهبی متولد گردید . ایشان در دوران خدمت سربازی در زمان…

شهید سلمان ایزدیار

وصیت نامه بسم ا… الرحمن الرحیم  وصیتنامه پاسدار شهید اسلام فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا برادر سلمان ایزدیار با حمد و سپاس ایزمتعال که اول…