بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگاه مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح، امام خمینی – مد ظله العالی. نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت چهار بامداد ١٣٦٠/ ٤ / ۱۷ مرکب از نیروی زمینی، ژاندارمری، سپاهیان پاسدار و پشتیبانی بی دریغ ملت مسلمان و متعهد ایران پس از یک رشته نبردهای نزدیک کوهستانی و خیابانی وارد نوسود گردیدند، و نیروی زمینی ارتفاعات مشرف به شهر مرزی نوسود را تصرف و عناصر ژاندارمری و سپاهیان پاسدار وارد شهر گردیدند. هم اکنون عناصر ژاندارمری در پاسگاههای ژاندارمری که در داخل شهر نوسود قرار دارند، مستقر و با کمک سپاهیان پاسدار مشغول پاکسازی شهر می باشند. تمام معابر و میدانها حتی خیابانهای شهر پوشیده از میدان های مین بوده و آتش شدیدی از سوی ارتش متجاوز عراق و ضد انقلابیون روی شهر اجرا می گردد. شهر نوسود به وسیله رزمندگان ما آزاد گردیده و پاکسازی همچنان ادامه دارد. لازم به یادآوری است با این که تعداد نیروهای ارتش متجاوز عراق و ضد انقلابیون چند برابر تعداد نیروهای مسلح ما بوده و زمین های مسلط را در دست داشته و استحکامات و مواضع و میدان های مین وسیع در اطراف و داخل شهر نوسود تهیه کرده بودند، نیروهای مسلح ما با اتکال به خداوند و ملت ایران و امام امت و با اراده آهنین کوهستان های میهن اسلامی را باز پس گرفته و موانع را برداشته، میدان های مین را با سینه هایی مملو از اعتقاد راستین اسلامی و شوقی خدایی و عشقی وافر به مردم و امام شکافتند، و مستحکمترین استحکامات را کوبیدند و شهر مرزی نوسود را پس از ماهها اشغال آزاد کردند. این موفقیت چشمگیر رزمندگان اسلام را حضور ملت کبیر ایران و امام بزرگوارمان تبریک عرض نموده و از پیشگاه خداوند استدعا داریم مجروحان ما را شفا و قربانیان ما در راه نجات میهن اسلامی از ما بپذیرد.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – سرتیپ فلاحی